Indmeldelse i Støtteforeningen for Skolen Bifrost

Medlemskab af Støtteforeningen for Skolen Bifrost koster kr. 300,00 per kalenderår.

Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående skema og indbetale kr. 300,00 til konto 3361 3363067271 (Danske Bank)

Husk at oplyse navn i feltet “Tekst til modtager”

Indmeldelse